Møte i Vonstad/Fagerheim hytteforening 30/7 2008 .

Tilstede: Are og Ranveig , Berit , Esben og Kristin , Willy , Per , Arne og Malene , Ole og Sissel , Sverre , Sandra , Kenneth og Wenche , Cato og Elin , Johnny Skarlund og Britt Wenche Hansen , Terje og Amy

Formann orienterte om hva som var blitt gjort fra møtet som ble holdt i 2007. Det er kjøpt inn strømgjerde til fjæra og lekeplass. Lekestativ er kjøpt og montert opp på doning. Det er også kjøpt inn to tenger til vannanlegget.

HUSK OG IKKE KAST FISKESLO I FJÆRA.

Sak 1. Benk i fjæra.

Kenneth har gitt en benk og vi skal kjøpe 2 benker til. Are og Ranveig er satt på saken.

Sak 2. Strøm i fjæra.

Det ble også i år ytret ønske om strøm i fjæra. Ole undersøker pris på et abonnement +13 uttak. Ett til hvert naust.

Willy undersøker pris på hull igjennom hovedveien .

Sak 3. Søppel.

Ikke kast søppelsekker. Bruk bæreposer eller lignende

Sak 4. Røykeri.

Det skal ikke kastes aske fra røyking i røykeriet utover åker og ellers i fjæra. Aska kastes ved bålplassen i fjæra . Hver enkelt skaffer seg sagmask til eget bruk. På neste hyttemøte skal det tas opp om det evt. lages et nytt røykeri.

Sak 5. Kontingent.

Kontigenten for 2009 blir kr. 1000 og skal betales til kontonr. 4516.11.02281 innen 31/1-2009

Sak 6. Hjemmeside.

Det ble etterlyst et prosjekt om hjemmeside som Geir Tore skulle lage.Terje skulle ta dette opp med Geir Tore. Hytteforeninga skal betale for det som det koster og ha ei slik hjemmeside. Dette er tatt opp med Geir Tore og Ole Hauknes overtar dette prosjektet. Ole informerte også at det kanskje blir satt opp et web kamera og en værstasjon .

Sak 7. Kai/Brygge.

Kennet orienterte om dette prosjektet. Det er søkt om bygging av et kaianlegg med flytebrygge. Det er kommet godkjenning fra Kystverket. Da hyttemøte var hadde Kenneth ikke hørt noe fra kommunen , de hadde frist på seg til 25/7-2008. Så hvis alt går i orden blir det bygd kai/steinmolo med flytebrygge med tiden.

Neste år er det valg på ny formann . Er det noen som er interessert i den jobben eller har noen forslag til dette er det fint om dere sender en mail til Terje ..

Ha en fin høst.

Hilsen Amy