Vonstad Hytteforening

  • Båthavn

Det ser ut som at prosessen for å få på plass ei kai/ brygge startes i løpet av høsten.

Det ble også bestemt at dette er en sak som ikke blir kjørt i regi av Hytteforeningen.

Hytteforeningen påtar seg oppgaven å sende ut forespørsel til alle medlemmene i

hytteforeningen om det er noen som ønsker å være med. I den forbindelse ønsker jeg tilbakemelding innen 15-11 2007. Ønsker tilbakemelding uansett ja eller nei, og de jeg ikke hører noe fra anser jeg som at det ikke er noen interesse.

Det vil bli dannet en egen båtforening, og det resulterer i at plasser i anlegget vil kunne selges på det åpne marked. Når båtforeningen er stiftet går jeg ut fra at det vil bli sendt ut ei orientering om hvordan den skal fungere

Ser det ut til at det blir en kostnadsramme på ca 600 000, og 100 000 av dette skal finansieres med egenkapital og resterende med et lån.

For eksempel hvis det blir solgt 14 plasser vil inngangssummen bli 7200 og den årlige leien bli ca 5800 + evt vedlikehold, og da er annlegget betalt i løpet av 10 år. Jeg har da regnet med ei lånerente på 10%

Slik jeg ser det vil hver plass koste ca 50 000 kroner, og så vil det bli et spørsmål om hvordan man skal finansiere det.